gary deirmendjian selected works
 
 
 


BLUT & BODEN - gunter christmann 2014

 



 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    all following images by Gilbert Rossi, a friend and photographer: